Regulamin sklepu internetowego rowery-sopot.pl

  1. Właścicielem i administratorem niniejszej witryny jest Grzegorz Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Rowery Sopot R-S Grzegorz Sadowski. Sklep Serwis Rowerowy." zwany dalej Firmą.
  2. Władze Firmy oświadczają, że zawartość merytoryczna witryny jest jej własnością powstałą w wyniku dorobku intelektualnego i nie może być ona wykorzystywana ani kopiowana w celach komercyjnych bez jej pisemnej zgody.
  3. Widniejące na stronie ceny i oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, pełnią zaś wyłącznie rolę informacyjną w zakresie produktów i usług będących przedmiotem działalności Firmy.
  4. Firma zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, modyfikacji i aktualizacji w zakresie zamieszczanych w serwisie treści w ustalonym przez nią trybie. Firma w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkowników podjęte w oparciu o treści niezaktualizowane.
  5. Udostępnienie przez użytkownika strony swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym, a także w wyniku przesłania ich pocztą elektroniczną lub udostępnienie w jakiejkolwiek innej formie przedstawicielowi/om Firmy, jest jednoznaczne z oświadczeniem użytkownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29.08.1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
  6. Przekazanie przez użytkownika serwisu swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym jest jednoznaczne z dodaniem ich do bazy danych osobowych, których administratorem jest właściciel strony rowery-sopot.pl.
  7. Udostępnienie przez użytkownika serwisu danych osobowych osób trzecich może się odbyć wyłącznie po udzieleniu mu pełnomocnictwa tychże osób do dysponowania nimi. W takiej sytuacji użytkownik oświadcza, że uzyskał stosowne pełnomocnictwo.
  8. Korzystanie ze strony rowery-sopot.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Strona wykorzystuje pliki cookies.

ePartnerzy Marketingowi